Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phím loan


[phím loan]
(thi ca) tune; melody(từ cũ) (nghĩa bóng) Music


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.