Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phân loạiverb
to classify, to distribute

[phân loại]
to classify
Phân loại hồ sơ theo năm
To classify documents according to year
Phân loại sách theo tác giả
To classify books by author
classification
Phân loại động vật và thực vật
Classification of plants and animalsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.