Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phân giảiverb
to conciliate, to mediate. (oh), to analyse

[phân giải]
động từ.
to conciliate, to mediate. (oh), to analyse.
explain, solve
hạ hồi phân giải
be continue (in the next installment)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.