Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phát xítnoun
fascist. chủ nghĩa phát xít
Fascism

[phát xít]
fascist
Chủ nghĩa phát xít
FascismGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.