Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phácverb
to sketch, to draft

[phác]
động từ.
to sketch, to draft, outlineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.