Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
petersham
petersham
['pi:tə∫əm]
danh từ
vải sọc; dải lụa sọc
áo choàng bằng vải sọc; quần vải sọc


/'pi:təʃəm/

danh từ
vải sọc
áo choàng bằng vải sọc; quần vải sọc
dai lụa sọc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.