Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pestiferous
pestiferous
[pes'tifərəs]
tính từ
truyền bệnh, truyền nhiễm (dịch, bệnh lây)
gây hại (sâu bọ...)
độc hại (tư tưởng...)
(nghĩa bóng) ác, nguy hiểm


/pes'tifərəs/

tính từ
truyền bệnh (dịch, bệnh lây)
gây hại (sâu bọ...)
độc hại (tư tưởng...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.