Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pesticide

pesticide
['pestisaid]
danh từ
thuốc diệt loài gây hại, thuốc trừ sâu


/'pestisaid/

danh từ
thuốc trừ vật hại (sâu chuột làm hại hoa màu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.