Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pest/pest/

danh từ

người làm hại, vật làm hại

    garden pests sâu chuột làm hại vườn

(nghĩa bóng) tai hoạ

(từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) pestilence


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.