Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perpend
perpend
[pə:'pənd]
ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) cân nhắc, suy nghĩ


/pə:'pend/

ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) cân nhắc, suy nghĩ

Related search result for "perpend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.