Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perk up
perk+up

[perk up]
saying && slang
show interest or enthusiasm
When we mention girls, he perks up. His eyes sparkle.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.