Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perfumed
perfumed
['pə:fju:md]
tính từ
thơm, đượm hương thơm
có xức nước hoa


/'pə:fju:md/

tính từ
thơm, đượm hương thơm
có xức nước hoa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.