Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penny-pinching
tính từ
keo kiệt, bủn xỉn

danh từ
tính keo kiệt, bủn xỉnpenny-pinching
[,peni 'pint∫iη]
tính từ
keo kiệt, bủn xỉn
danh từ
tính keo kiệt, bủn xỉnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.