Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pekoe
pekoe
['pi:kou]
danh từ
chè tuyết (Trung quốc)


/'pi:kou/

danh từ
chè bạch tuyết (Trung quốc)

Related search result for "pekoe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.