Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pectin
pectin
['pektin]
danh từ
(hoá học) Pectin; chất keo trong trái cây chín, làm đông mứt


/'pektin/

danh từ
(hoá học) Pectin

Related search result for "pectin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.