Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pearl-button
pearl-button
['pə:l'bɑ:li]
danh từ
lúa mạch xay (thành những hạt nhỏ)


/'pə:l'bʌtn/

danh từ
khuy trai

Related search result for "pearl-button"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.