Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peace of mind
peace+of+mind

[peace of mind]
saying && slang
freedom from worry or guilt
If you want peace of mind, you should buy insurance.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.