Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pay him back
pay+him+back

[pay him back]
saying && slang
do what he did to you, get revenge
Sally paid Harry back by going on a date with Jim.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.