Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pavage
pavage
['peividʒ]
danh từ
thuế lát đường phố
sự lát đường


/'peividʤ/

danh từ
thuế lát đường phố
sự lát đường

Related search result for "pavage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.