Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paunchy
tính từ(so sánh)
có bụng phệpaunchy
[pɔ:nt∫i]
tính từ (so sánh)
có bụng phệGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.