Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passe
tính từ
đã quá thời; lỗi thời
đã quá cũpasse
['pa:sei]
tính từ
đã quá thời; lỗi thời
đã quá cũGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.