Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pass away
pass+away

[pass away]
saying && slang
die, pass on
Grandma passed away in 1974. She was 92.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.