Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
party pooper


    party pooper [,pɑ:ti'pu:pə]
danh từ
người làm cho tập thể cụt hứng (vì bản thân ủ rũ buồn rầu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.