Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parch
parch
[pɑ:t∫]
ngoại động từ
rang, nung
parched peas
đậu rang
làm (cái gì) khô nẻ (vì mặt trời, cơn khát)
lips parched with thirst
môi khô nẻ vì khát


/pɑ:tʃ/

ngoại động từ
rang
parched peas đậu rang
làm (đất, người) khô nẻ (mặt trời, cơn khát)
lips parched with thirst môi khô nẻ vì khát

Related search result for "parch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.