Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parachute troops
parachute+troops
[,pærə∫u:t'tru:ps]
danh từ
quân nhảy dù


/'pærəʃu:t'tru:ps/

danh từ
quân nhảy dù

Related search result for "parachute troops"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.