Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papuan
papuan
['pæpjuən]
tính từ
(thuộc) người Pa-pu (thổ dân châu Đại dương)


/'pæpjuən/

tính từ
(thuộc) người Pa-pu (thổ dân châu Đại dương)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "papuan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.