Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
panties

panties
['pænti:z]
danh từ số nhiều
(thông tục) quần trẻ con; xì líp (đàn bà)


/'pænti:z/

danh từ số nhiều
(thông tục) quần trẻ con; xì líp (đàn bà)

Related search result for "panties"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.