Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pall-man


/'pel'mel/

danh từ
trò chơi penmen (đánh bóng qua vòng sắt)

Related search result for "pall-man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.