Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacer


/'peisə/

danh từ

(như) pace-maker

ngựa đi nước kiệu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pacer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.