Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overzealous
overzealous
['ouvə'zeləs]
tính từ
quá hăng hái, quá tích cực


/'ouvə'zeləs/

tính từ
quá hăng hái, quá tích cực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overzealous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.