Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstuffed
overstuffed
[,ouvə'stʌfd]
tính từ
quá dài, rườm rà, quá nhồi nhét
bọc quá nhiều (ghế...)
bụng phệ


/'ouvə'stʌf/

tính từ
quá dài, rườm rà, quá nhồi nhét
bọc quá nhiều (ghế...)
phệ bụng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.