Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstuff
overstuff
[,ouvə'stʌf]
ngoại động từ
nhét quá đầy (va li...)
bọc thật dày (ghế...)


/'ouvə'stʌf/

ngoại động từ
nhét quá đầy (va li...)
bọc thật dày (ghế...)

Related search result for "overstuff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.