Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstrain
overstrain
['ouvəstrein]
danh từ
tình trạng quá căng
sự bị bắt làm quá sức
sự gắng quá sức
[,ouvə'strein]
ngoại động từ
kéo căng quá (sợi dây)
bắt làm quá sức
nội động từ
gắng quá sứcsự căng quá mức

/'ouvəstrein/

danh từ
tình trạng quá căng
sự bị bắt làm quá sức
sự gắng quá sức['ouvə'strein]

ngoại động từ
kéo căng quá (sợi dây)
bắt làm quá sức

nội động từ
gắng quá sức


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.