Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstatement
overstatement
['ouvəsteitmənt]
danh từ
lời nói quá, lời nói cường điệu, lời nói phóng đại
sự cường điệu


/'ouvə'steitmənt/

danh từ
lời nói quá, lời nói cường điệu, lời nói phóng đại
sự cường điệu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.