Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overfulfill
overfulfill
Xem overfulfil


/'ouvəful'fil/ (overfulfill) /'ouvəful'fil/

ngoại động từ
hoàn thành vượt mức

Related search result for "overfulfill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.