Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overexpose
overexpose
['ouvərik'spouz]
ngoại động từ
để quá lâu, phơi quá lâu (ngoài trời, ngoài nắng...)


/'ouvəriks'pouz/

ngoại động từ
để quá lâu, phơi quá lâu (ngoài trời, ngoài nắng...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.