Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdrove
overdrove
Xem overdrive


/'ouvə'draiv/

ngoại động từ overdrove; overdriven
ốp, bắt làm quá sức (người), bắt kéo quá sức (ngựa)

Related search result for "overdrove"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.