Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overbold
overbold
['ouvə'bould]
tính từ
quá liều, quá táo bạo
quá xấc xược, quá xấc láo


/'ouvə'bould/

tính từ
quá liều, quá táo bạo
quá xấc xược, quá xấc láo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overbold"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.