Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outmoded
outmoded
[,aut'moudid]
tính từ
không phải mốt, không còn mốt nữa, cổ lỗ sĩ, lỗi thời


/'aut'moudid/

tính từ
không phải mốt, không còn mốt nữa, cổ lỗ sĩ, lỗi thời

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.