Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outlaw strike
outlaw+strike
['autlɔ:'straik]
danh từ
sự tự ý đình công (không được sự đồng ý của nghiệp đoàn)


/'autlɔ:'straik/

danh từ
sự đình công tự động (không được sự đồng ý của nghiệp đoàn)

Related search result for "outlaw strike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.