Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
out-argue
out-argue
[aut'ɑ:gju:]
ngoại động từ
lập luận vững hơn (ai), thắng (ai) trong tranh luận


/aut'ɑ:gju:/

ngoại động từ
lập luận vững hơn (ai), thắng (ai) trong tranh luận

Related search result for "out-argue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.