Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
organic chemistry
danh từ
hoá học hữu cơorganic+chemistry
[ɔ:'gænik 'kemistri]
danh từ
hoá học hữu cơGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.