Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open end
open+end
['oupn'end]
danh từ
phía bỏ ngỏ, phía không giới hạn, mặt không giới hạn


/'oupn'end/

danh từ
phía bỏ ngỏ, phía không giới hạn, mặt không giới hạn

Related search result for "open end"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.