Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opalize
opalize
['oupəlain]
ngoại động từ
làm có màu opan, làm có màu trắng đục, làm có màu trắng sữa


/'oupəlain/

ngoại động từ
làm có màu opan, làm có màu trắng đục, làm có màu trắng sữa

Related search result for "opalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.