Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opalescent
opalescent
[,oupə'lesnt]
Cách viết khác:
opalesque
[,oupə'lesk]
tính từ
trắng đục, trắng sữa
màu sắc biến đổi như ôpan
an opalescent silky material
thứ lụa óng ánh nhiều màu


/,oupə'lesnt/ (opalesque) /,oupə'lesk/

tính từ
trắng đục, trắng sữa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.