Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
opalescence
opalescence
[,oupə'lesns]
danh từ
vẻ trắng đục, vẻ trắng sữa
(địa chất học) ánh opan


/,oupə'lesns/

danh từ
vẻ trắng đục, vẻ trắng sữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.