Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oomph




oomph
[u:mf]
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
sự gợi tình
sức mạnh, sự cường tráng
nghị lực


/u:mf/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)
sự gợi tình
sức mạnh, sự cường tráng
nghị lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.