Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oofy
oofy
['u:fi]
tính từ
(từ lóng) lắm của nhiều tiền; giàu có
he wants to become an oofy person
anh ta muốn được trở thành kẻ giàu có


/'u:fi/

tính từ
(từ lóng) lắm tiền, nhiều của, giàu xụ

Related search result for "oofy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.