Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
one-armed bandit
one-armed+bandit
[wʌn ə:m 'bændit]
Cách viết khác:
fruit machine
[fru:t mə'∫i;n]
như fruit-machinemáy đánh bạc có những biểu tượng hình trái cây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.