Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
once more
once+more
thành ngữ more
once more
lại một lần nữa, thêm một lần nữa
I should like to go and see him once more
tôi muốn đến thăm anh ta một lần nữaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.